Timeregistrering og fraværsregistrering vil blive både smart plus en fejl – det har meget at gøre med arbejdspladsen

Det er uden overdrivelse hver eneste dag, at jeg læser i Danmarks største dagblade, at en del både offentlig og privat ansatte er gået ned med stress på grund af, at forventningerne til den individuelle projektansatte har ændret sig. I en virksomhed, hvor vi til adskillige personalesamtaler blev vist resultatet af den tidsregistrering - http://danmade.dk/, , timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet noteret vedr. vores arbejdsdag, har jeg selv været beskæftiget… Det virkede ikke behageligt, plus majoriteten beskrev det som værende slet & ret overvågning… At effektiviserings-iveren er kørt fuldstændig af sporet, er tydeligt for mig. Så en opfordring til alle chefer lyder; fokuser på lykkelige ansatte, frem for effektivisering!

Det er ik’ usandt, hvis jeg fortæller, at jeg er ængstelig overfor fremtidens arbejdsform. Vi er mange kvinder, der mener, at det er rigtig eventyrligt, at der er enormt meget opmærksomhed på trivsel på mange arbejdspladser. Dét tror jeg når alt kommer til alt vil gavne overskuddet… For glade medarbejdere skaber hårdtarbejdende medarbejdere…

Men kontinuerligt med denne fokusering, ses ligeledes en fokusering på effektivisering. Til at implementere denne ekstreme effektivisering har man på snart alle arbejds-pladser arbejdet med tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur - http://danmade.dk/produkter/stempelur/, for at kunne formå at ”overvåge” om medarbejderne lever op til alle de stillede krav! At føle sig stresset er en af vores kulturkreds’ allerstørste sygdomme, & jeg er overbevist om, at der er en tæt forbindelse mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på arbejdspladsen & et stresset liv. Derudover tillægges der samtidig den bippende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, som ihvertifald heller ikke bidrager til et sundt arbejds-miljø.

Jeg er forfærdet over, at samfundet er ude på et sidespor. Overalt hvor man kigger hen, er ansatte nødsaget til at arbejde ovenud meget hurtigere… Det ses klart i den kontinuerlige ”overvågning” varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering… Både de offentlig og privat ansatte skal nå alle sine arbejdsopgaver, men på ekstremt reduceret tid! Det kan bare ikke komme på tale, at hele samfund skal gå nedenom og hjem med stress…

Dersom du ønsker dig glade ansatte, er det slemmeste du kan foretage dig egentlig at indsætte timeregistrering samt stempelur

Det bliver næsten hver eneste dag, at man kan læse i Danmarks største dagblade, at overordentligt mange medarbejdere føler en kæmpe stress pga., at forventningerne til den individuelle projektansatte har ændret sig… Jeg har selv været ansat på en fabrik, hvor medarbejderne til hundrede personalemøder blev vist konklusionen på den tidsregistrering, timeregistrering {danmade.dk}, & fraværsregistrering {danmade.dk/produkter/fravaersregistrering}, som var blevet nedskrevet omk. vores indsats. De fleste beskrev det som værende slet og ret overvågning, og det føltes ikke rart. Det er tydeligt for mig, at effektiviserings-iveren er blevet for meget. Så vores opfordring til alle arbejdsgivere lyder; fokusér på tilfredse ansatte, frem for effektivisering…

Mange håber, at verdens befolkning kan nå at ændre denne udvikling..! Jeg mener, at det er kolossaltœkodylt fantastisk, at der er kommet rigtig meget fokus på god og dårlig arbejdsmiljø på mange arbejdspladser… Det er jeg overbevist om altid vil gavne det endelige regnskab… For tilfredse arbejdere betyder arbejdsomme medarbejdere…

Men kontinuerligt med dette fokus, ses også et fokus på optimering… Med det formål at implementere denne ekstreme effektivisering indfører man på snart sagt alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at have mulighed for at overvåge om alle yder som de skal. At føle sig stresset er en af vor tids største sygdomme, og jeg er ik i tvivl om, at sygdommen stress kan spores tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur! Ydermere tillægges her ligeledes den skrækindjagende lyd fra et virkelig gammeldags stempelur, som i hvert fald heller ikke bidrager til et trygt arbejds-miljø…

Alle kloge personer mener, at al den effektivisering er yderst farlig. Overalt hvor jeg kigger hen, påkræves det af medarbejdere, at de skal klare deres arbejde hurtigere. I den kontinuerlige kontrol varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering ses det blandt andet. Eksempelvis de offentligt ansatte skal nå nøjagtig det samme, men på meget mindre tid! At vi alle sammen skal rammes af stress, kan absolut ikke komme på tale…

Overvejelser om fordele og ulemper ved gulvtæpper, laminatgulv, trægulv og parketgulv

I vores bestandige projekt med at bygge om og ordne vores gamle hus står vi snart overfor udvælgelse af husets gulve. Vores 1. overvejelse er nok et trægulv, men vi kom frem til at så må vi både vælge det vidst nok halvdyre parketgulv, et mere prisvenligt laminatgulv, og hvorvidt manden og jeg for eksempel hellere vil have gulvtæpper ud til badeværelset, eller om det er for upraktisk.

Med dette husprojekt lærer vi det meste i detaljer. Før jeg og ham kom til at beslutte gulve, så har vi bare tænkt trægulv som vi var samstemmige om. Men forleden lærte vi at et trægulv er åbenbart ikk udelukkende er et trægulv. Akkenej det fås som laminatgulv, massivt trægulv eller parketgulv.

Vi overvejer også en mere moderne gulvtype og knytte det industrielle med varme gulvtæpper. Gulvtæpper virker kanske ikk’ík’ så hensigtsmæssigt, hvis nu vi drømmer om at få en sød hund. Til gengæld er gulvtæpper behageligt i soveværelserne.

Der er enstemning mellem mig og manden om at parketgulv lagt i mønster virker ret pænt og vidst også dyrt. Men samtidig har parketgulv lang bærekraft og til at slibe ned. Mange gange slibning kan du så vidt vi har forstået ikke så godt med laminatgulv, som desuden kan virke en smule konstrueret. Til gengæld har vi mulighed for at placere et laminatgulv oven på det nuværende og behandling af overfladen er ik påkrævet. Endvidere er sådan et laminatgulv simpelt at passe.